POZNAJTE NAŠE PRODUKTÍVNE RIEŠENIA

Jednou z aktuálnych otázok dneška je zvyšovanie firemného výkonu. Zakladateľ moderného manažmentu Peter Drucker vo svojej knihe "The Essentials" sa touto témou zaoberá ako kľúčovou. Vymenujme len názvy niektorých kapitol –

  • Informácie, ktoré vedenie podniku potrebuje
  • Riadenie podľa cieľov
  • Efektívnosti sa treba naučiť
  • Orientácia na hodnotu
  • Poznajte svoj čas  
  • Fungujúca komunikácia

Už len z týchto názvov je možné odvodiť, že kľúčovú hodnotu pri zvyšovaní firemného výkonu hrajú pojmy: informácia, efektivita a čas. Z toho je celkom zrejmé, že najčastejším dôvodom pre implementáciu informačných systémov je zabezpečenie efektívnej komunikácie v pravý čas pomocou správnych a ľahko dostupných informácií.  

Produktivita = úspech.

Ovládnite všetky firemné procesy 
s kvalitným IT zázemím a servisom

 

 

canon bw   dell bw   digital resources bw   sws bw 
helios bw   microsoft bw    skyvera bw    sws bw