TECHNOLOGICKÉ CENTRÁ a ďalšie

TECHNOLOGICKÉ CENTRÁ, SERVERY, DÁTOVÉ ÚLOŽISKÁ

  • Špecializované vybavenie serverovní a technologických centier – chladenie a vzduchotechnika, protipožiarne a automatické hasiace systémy, zabezpečovacie a kamerové systémy, záložné energetické systémy, osvetlenie, stojany a rozvádzačové rámy. 
  • Dodávka, implementácia a správa serverov a diskových polí.
  • Implementácia virtualizácie na platformách VMWare, Citrix, Microsoft a Opensource VM.
  • Inštalácia, konfigurácia a správa serverových operačných systémov Microsoft, Linux/Unix.