PLÁNOVÁNÍ A CONTROLLING

CFM

Corporate Financial Management

„Rozhodujte s prehľadom“

CFM je komplexný manažérsky informačný systém postavený na platforme OLAP technológie Palo. Svojimi funkciami a vlastnosťami zabezpečuje všetky nároky požadované od moderných systémov Business Intelligence či Performance Management.

CFM je nástroj pre riadenie a controlling podniku. Umožňuje tvoriť plány pre rôzne oblasti podnikania, poskytuje výstupy a porovnania so skutočnosťou, umožňuje vyhľadať odchýlky a pomáha hľadať nielen príčiny ich vzniku, ale tiež cesty k ich náprave. Samozrejmosťou je integrovaný reporting a nástroje pre analýzu, vrátane neobmedzenej možnosti tvorby vlastných reportov na jednom mieste.

 

CFM sklenice