POKROČILÉ ERP RIEŠENIE

helios

ANO, POTREBUJEME INFORMAČNÝ SYSTÉM
S VYSOKOU PRIDANOU HODNOTOU  

  • Modulárnosť a komplexnosť systému – možnosť ďalšieho rastu s klientom a jeho aktivitami.
  • Dátová a funkcionálna otvorenosť IS s možnosťou prispôsobenia sa požiadavkám klienta.
  • Nadštandardný support (hotline, legislatíva, nová funkcionalita, pravidelná starostlivosť, apod..).
  • Pravidelné nezávislé vyhodnotenie najrozšírenejšieho ERP riešenia v ČR.
hodnota investice

 

system core
  • Široká škála špecializovaných riešení pre najrôznejšie odvetvia podnikania.
  • Integrácia pokročilých nástrojov – workflow, finančná analýza, splátkovanie, Business Inteligencia a iné.
  • Produkt českého autora – znalosť podnikateľského prostredia a zameranie primárne na domáci trh.
  • Vysoká miera podpory vnútropodnikových procesov a zvyklostí v IS.
  • Helios pracuje na platforme Microsoft – využíva databázy MS-SQL, perfektne si rozumie s Office.

 

kolace

 

V ČOM JE INFORMAČNÝ SYSTÉM PRÍNOSNÝ ?

1. Informačný systém odbúrava papierovú evidenciu

Vo výrobno-prevádzkových celkoch predstavuje papierová dokumentácia jedno zo slabých miest pri realizácii firemného poslania. Na rozdiel od papierovej je digitálna informácia dohľadateľná v zlomku sekundy.

2. Informačný systém automatizuje činnosť

Tým logicky eliminuje časové zdržanie a predovšetkým ľudské chyby. Naviac vyžaduje minimálny servis. Tým pádom šetrí.

3. Informačný systém štandardizuje operácie

Štandardizácia znamená zjednodušenie a zrýchlenie prehľadnosti a hlavne kontroly nad firemnými procesmi.

4. Informačný systém ponúka aktívnu komunikáciu

Informácie, ktoré predtým bolo potrebné aktívne vyhľadávať, sú teraz informačným systémom priamo ponúkané.

5. Informačný systém Vám umožňuje vykonávať predtým nemožné činnosti

Chcete priebežnú bilanciu cash-flow každý deň? Pravidelnú heuristickú analýzu firemného výkonu? Zmeny návratnosti investície s hodinovou platnosťou? Manažérske rozhranie Vám poskytne všetky potrebné prehľady.