RIADENIE A KONTROLA OBCHODU

Chcete?

 • Lepšie komunikovať so svojimi potenciálnymi zákazníkmi?
 • Merateľne hodnotiť výkon svojich obchodníkov a servisných technikov?
 • Zvýšiť svoju konkurencieschopnosť dokonalejšími vzťahmi so zákazníkmi?
 • Lepšie organizovať svoj obchod?
 • Lepšie riadiť svoj marketing?
 • Poskytovať lepší servis alebo help desk?

 

POTOM PRÁVE PRE VÁS JE TU INTUO

Intuo je dostupný Business Management systém, ktorý pomáha organizovať, riadiť a zefektívňovať agendy spojené s každodenným fungovaním firmy. Vďaka systému Intuo budete mať kľúčové informácie a procesy vždy pod kontrolou – jednoducho a včas. Intuo vám pomôže využiť potenciál vášho tímu na maximum. Intuo je český informačný systém postavený na súčasných najmodernejších technológiách s vynikajúcim pomerom cena / výkon.

 

intuo
 • marketing
 • obchod
 • realizácia zákaziek
 • financie
 • plánovanie
 • servis
 • workflow
 • vyhodnocovanie
 • propojenie na ekonomické systémy