VAROVNÉ SYSTÉMY

Varovanie a vyrozumenie obyvateľov je jedným z najdôležitejších opatrení pri vzniku mimoriadnych udalostí. Rýchla a spoľahlivá distribúcia hlasových správ varovného alebo informatívneho charakteru pri mimoriadnych udalostiach môže zachrániť ľudské zdravie alebo dokonca životy. Možnosť integrácie mnohých komunikačných prostriedkov a akustických prvkov predurčuje varovné systémy k využitiu v obciach, mestách či v priemyslových areáloch.

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti varovania a vyrozumenia, vrátane získania finančných prostriedkov. Spolupracujeme s najlepšími partnermi v oblasti varovných vyrozumievacích systémov, miestnych rozhlasov, systému pre včasné varovanie pred povodňami, spracovanie povodňových plánov a dPP.

Naše služby:

  • Projektová činnosť v oblasti varovných vyrozumievacích systémov
  • Spracovanie žiadosti o dotácie zo štátneho fondu životného prostredia osa 1.3.1
  • Spracovanie technicko-ekonomických štúdií
  • Poradenstvo a konzultácie v oblasti varovania a vyrozumenia
  • Výkon technického dozoru investora
  • Školenie a vzdelávanie v oblasti varovných a informačných systémov

 

Riešite varovanie a vyrozumenie v priemyslových areáloch ?

Ponúkame špeciálne technické riešenia v oblasti varovania a vyrozumenia v priemyslových areáloch. Špecializujeme sa na bezpečnosť, spoľahlivosť, nezávislosť a nízke prevádzkové náklady bezpečnostných systémov.

Potrebujete poradiť ?

Ponúkame špeciálne technické riešenia v oblasti varovania a vyrozumenia v priemyslových areáloch. Špecializujeme sa na bezpečnosť, spoľahlivosť, nezávislosť a nízke prevádzkové náklady bezpečnostných systémov.