Extra NET Elinst

kamery

Extra NET Elinst stálicou na českom trhu v oblasti stráženia priestoru.

Zabezpečenie priestoru je téma, ktorá je aktuálna pre každého z nás. Mať priestory bez kamerového systému, budovy bez zabezpečovacích systémov a protipožiarnej ochrany môže mať v dnešnej dobe fatálne následky. Nedostatočná ochrana môže totiž viesť k ujme na Vašom vlastníctve a tým Vám spôsobiť nemalé problémy. Moderná doba nám našťastie prináša sofistikované spôsoby, ako týmto nepríjemným udalostiam predísť. Naša spoločnosť má v oblasti poskytovania týchto moderných technológií dlhoročné skúsenosti, ktoré uplatňuje pri realizácii konkrétnych zákaziek.

Okrem zabezpečenia priestoru ale tiež ponúkame riešenie v oblasti varovných systémov, telefónnych ústrední, vzduchotechniky a klimatizácií. A kvôli neustále rastúcim cenám energií na českom trhu, sme činnosť rozšírili i o LED osvetlenie. Toto riešenie sme schopní prispôsobiť na existujúce zariadenia, alebo na Vaše želanie zostavíme úplne nové!

Ponúkame pomoc aj v otázke prefinancovania a realizácie verejného osvetlenia v obciach.