SLABOPRÚDOVÉ INŠTALÁCIE

alarm

CCTV stráženie a monitoring 

- kamerové strážne systémy s napojením na televízny okruh s digitálnou archiváciou, vzdialeným prístupom a okamžitou kontrolou cez internet.

EZS elektronický zabezpečovací systém 

- riadenie vstupu do objektu, snímanie priestoru pomocou pohybových čidiel, zabezpečenie objektu proti neoprávnenému vstupu s následným hlásením poplachu na PCO (pult centrálnej ochrany) či pomocou GSM brány na mobilný telefón majiteľa alebo správcu objektu vo forme SMS.

EPS protipožiarny systém

- detekcia senzorovými čidlami a hlásičmi s možnosťou napojenia na PCO.

ACS kontola dochádzky a prístupu

- kontrola osôb s presnou evidenciou pohybu, sledovaním dochádzky do objektov a kancelárií či stravovanie zamestnancov

LAN počítačové siete

- siete realizované na štandarde Ethernet. Pri týchto sieťach je podmienkou profesionálny návrh riešenia zasieťovania objektu, použitie najnovšej a štandardizovanej kabeláže a vylúčenie nežiaducich efektov (interferencia so silnoprúdovými systémami).

TU telefónne ústredne

- ústredne realizované prostredníctvom klasických analógových liniek (PSTN) a digitálnych liniek (ISDN), dnes viac používaným variantom v kombinácii s internetovou konektivitou (xDSL). Modernou a úspornejšou cestou je použitie VoIP (Voice over Internet Protocol).