POČÍTAČOVÉ A METROPOLITNÉ SIETE

Dynamickým vývojom informačnej technológie v posledných rokoch sa začína objavovať nadmerný nárast výkonu užívateľských počítačov. Počítače, ktoré na svoju prevádzku ešte pred desiatimi rokmi nepotrebovali nijaké pripojenie k počítačovej sieti, sa v dnešnej dobe objavujú len veľmi ojedinele. Pre väčšinu užívateľov je pripojenie k sieti vlastne už nevyhnutnosťou.
Pripojenie k sieti v posledných rokoch má veľký podiel ako na vykonanie serióznej práce, tak i pre zábavu. Rovnakým veľmi rýchlym vývojom prechádzajú i ďalšie informačné siete, ako napríklad telefónne či multimediálne.
K maximálnemu využitiu všetkých možností, ktoré prinášajú so sebou tieto technológie, je potrebný profesionálny návrh a neskoršia realizácia kvalitných kabeláží a pravidelný servis.  

  • Výstavba a realizácia rozvodov štruktúrovanej kabeláže, optické infraštruktúry, vysokorýchlostných bezdrôtových spojov. 
  • Point to point a bezdrôtového pokrytia point to multipoint.
  • Dodávka a implementácia aktívnych sieťových prvkov pre LAN, WAN a SAN infraštruktúry. 
  • Správa a zabezpečenie siete, on-line dohľad, monitoring sieťovej prevádzky, diagnostika, servis a údržba.

 

TYPY SIEŤOVÝCH RIEŠENÍ:

METALICKÉ A OPTICKÉ SIETE

Siete realizované na štandarde Ethernet. Pri týchto sieťach je podmienkou profesionálny návrh riešenia zasieťovania objektu, použitie najnovšej štruktúrovanej kabeláže a vylúčenie nežiadúcich efektov (interferencia so silnoprúdovými systémami).

BEZDRÔTOVÉ SIETE

Siete realizované na mnohých rozdielnych štandardoch. Medzi najpoužívanejšie patrí WiFi, Bluetooth nebo GSM. Pri týchto sieťach je nutné dobre vybrať komponenty v závislosti na type použitej siete.

TELEFÓNNE SIETE

Sítě realizované prostřednictvím klasických analogových linek (PSTN) a digitálních linek (ISDN), někdy též kombinovaných s internetovou konektivitou (xDSL). Spadá sem zejména implementace telefonních ústředen. Moderní a úspornější cestou pro přenos hlasu je technologie VoIP (Voice over Internet Protocol).

Multimediální sítě

Sítě realizované pro přenos různých typů signálů. Zpravidla se jedná o audio a video přenosy. Můžou být realizované pomocí kabelů nebo antén. Je na Vás, které řešení je pro Vás nejvýhodnější a bude plně odpovídat Vašim nárokům. O profesionální realizaci se postarají naši specialisté.