VYBAVENIE UČEBNÍ A TELOCVIČNÍ

  • Vybavujeme odborné učebne

  • Vykonávame kompletné výstavby a vybavenie telocviční